Smučarski tečaji 2016/2017

Visual arrow

Kontakt

ZUTS Kranj

Zveza učiteljev in trenerjev smučanja Kranj

Partizanska cesta 39

4000 Kranj
 

D.Š.: 54294142
TRR:07000-0000497021
tel.:04 20 21 693
uradne ure pisarne: vsak torek od 18.30 - 19 ure
 
Vaša mnenja, predloge ali želje pošljite na elektronski naslov: ...

 

Upravni odbor ZUTS Kranj - obdobje 2011/2015 

  • Branko Miklavčič - predsednik
  • Robert Bauman - podpredsednik
  • Anton Ravnikar - tajnik
  • Eti Kurnik - blagajničarka

 

Komisije: 
Marko Zupan, preds. gospodarske komisije
Sandi Murovec, preds. tehnične komisije
Sandi Kristan, preds. disciplinske komisije

 

Urban Škrjanc, preds. kadrovsko-administrativne komisije
 
nadzorni odbor:
Boris Miklavčič, predsednik
Uroš Šter, član
Uroš Česnik, član

 
ostali izvoljeni člani:
Rok Miklavčič
Jaš Korsič
Bor Rančigaj
Tadej Kristan 

Damjan Ambrožič

Janez Belehar

Matjaž Tičar