Smučarski tečaji 2018/2019

Visual arrow

Redna Skupščina ZUTS KRANJ

Redna Skupščina ZUTS KRANJ

ČLANSTVU ZUTS KRANJ

V skladu s statutom ZUTS KRANJ, sklicujem redno Skupščino ZUTS KRANJ  v
 
 SREDO, 15. NOVEMBRA 2017 ob 18.00 uri  v prostorih Mestne občine Kranj , Slovenski trg 1-  soba 15.
   
PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. otvoritev skupščine
2. poročilo verifikacijske komisije
3. DOGOVOR o organizaciji 43. KRANJSKO ZIMSKOŠPORTNEGA SEJMA, ki bo
od 23.11. do 26.11 2017
 4. poročilo predsednikov komisij ZUTS Kranj o delu v sezoni 2016/2017
 5. poročilo predsednika ZUTS Kranj o delu v sezoni 2016/2017
 6. poročilo Nadzornega odbora
 7. program dela ZUTS Kranj v sezoni 2017/2018
 8. razno. 
 
Prosim, da si vzamete čas in se skupščine udeležite.
Želja UO je, da si aktiven član ZUTS in se nam zaradi pomembnosti dnevnega reda pridružiš na skupščini.  
  
Predsednik 
Matjaž Tičar